10 Oct 2020

Nieuwsbericht Akwa GGZ - Behandelkeuzetool Psychose ondersteunt bij samen beslissen

Behandelkeuzetool Psychose ondersteunt bij samen beslissen

7 oktober 2020

Vanaf vandaag is de behandelkeuzetool Psychose beschikbaar voor behandelaren, als onderdeel van de zorgstandaard Psychose. Met dit hulpmiddel kun je zelf of samen met jouw team de problematiek van de patiënt omschrijven, waarna deze tool voorziet in een richtinggevend advies voor behandeling. Ook ondersteunt de tool bij het patiëntgesprek en het proces van ‘samen beslissen’.

dr. Nynke Boonstra, Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie bij NHL Stenden Hogeschool en verpleegkundig specialist GGZ bij het VIP team van GGZ Friesland is één van de professionals die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van deze behandelkeuzetool: “De tool kan heel goed worden ingezet in gesprekken met de patiënt. Het ondersteunt de behandelaar door de passende mogelijkheden tijdens het gesprek op een rij te zetten en het geeft tegelijk de patiënt inzicht in de mogelijkheden die er zijn. Zo voer je het gesprek nog meer vanuit gelijkwaardigheid en heeft de patiënt meer regie.”

Adviezen voor behandeling
De tool leidt stapsgewijs langs vragen die gaan over bijvoorbeeld het stadium van de psychose, de primaire zorgvraag van de patiënt, medicatie, symptomen of risico op suïcide of zelfbeschadiging. Op basis van de geselecteerde antwoorden volgen adviezen voor behandeling die de patiënt en behandelaar samen kunnen bespreken.

Bron: Akwa GGZ https://akwaggz.nl/behandelkeuzetool-psychose-ondersteunt-bij-samen-beslissen/

Meer nieuws