12 Jun 2020

Nieuwsbericht Akwa GGZ - Voorlopig laatste versie van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd

Voorlopig laatste versie van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd

De geestelijke gezondheidszorg heeft vandaag (9 juni) de zesde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona gepubliceerd op GGZ Standaarden. De herziening bestaat uit een zestal aanpassingen aan de tekst. Zo is o.a. het testbeleid buiten het ziekenhuis aangepast aan de huidige richtlijn van het RIVM. Er is een checklist toegevoegd van vragen die je stelt om te kunnen bepalen of een afspraak face-to-face kan doorgaan. Ook is de richtlijn nu voorzien van een handreiking Triage, Advance Care Planning en symptomatische behandeling bij een ernstig verloop van corona binnen de GGZ-instelling of thuis.

Een overzicht van alle wijzigingen vind je onder Versiebeheer. https://akwaggz.nl/voorlopig-laatste-versie-van-de-richtlijn-ggz-en-corona-gepubliceerd/

Nu ontwikkelingen rond corona afnemen is frequente herziening van deze richtlijn niet meer noodzakelijk. Naar verwachting is dit voorlopig de laatste versie van de richtlijn. De kerngroep van zeven organisaties in de ggz die verantwoordelijk is voor herziening van de richtlijn houdt in de gaten of, en wanneer herziening weer nodig is. Daar kunnen drie redenen voor zijn:
1. Wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM.
2. Wijziging van kabinetsmaatregelen.
3. Een (onverwacht) forse groei van het aantal patiënten met corona.

Voor meer informatie en het volledige nieuwsbericht zie https://akwaggz.nl/voorlopig-laatste-versie-van-de-richtlijn-ggz-en-corona-gepubliceerd/

Bron: Akwa GGZ https://akwaggz.nl/voorlopig-laatste-versie-van-de-richtlijn-ggz-en-corona-gepubliceerd/

Meer nieuws