01 Mar 2017

Nieuwsbericht van het Trimbos Instituut: het eindrapport van het project Implementatie blended Kleurjeleven in de huisartsenpraktijk

Nieuwsbericht van het Trimbos Instituut:

Het eindrapport van het project Implementatie blended Kleurjeleven in de huisartsenpraktijk

''We zijn heel blij met de resultaten van het project. Dit project was één van de eerste implementatieprojecten om blended e-mental health in de huisartsenpraktijk te realiseren:

·         Driekwart van de getrainde POH’s-GGZ heeft één of meer patiënten verwezen naar Kleurjeleven. Gemiddeld verwezen zij 9 patiënten. Van de 631 aangemelde patiënten, is 90 % met Kleurjeleven gestart. Zij maakten gemiddeld 3,5 les af. 
Patiënten starten dus wel degelijk met e-health, wanneer een betrouwbaar en laagdrempelig professional zoals de POH-GGZ het adviseert en begeleidt. Zowel patiënten als POH’s-GGZ waren over het algemeen tevreden over blended Kleurjeleven.

·         De onderzoeksgegevens laten zien dat patiënten starten met behoorlijk ernstige depressieve klachten, en dat er een forse daling optreedt bij het blended gebruik van Kleurjeleven in de huisartsenpraktijk.
Kanttekening hierbij is dat het geen Randomized Controlled Trial betreft en dat de daling van de klachten mogelijk ook toe te schrijven is aan spontaan herstel.

·         Ook patiënten met een lage opleiding worden bereikt.
Van de onderzoek deelnemers was één derde laag opgeleid, één derde gemiddeld, en één derde hoog opgeleid. Bij alle drie de opleidingscategorieën dalen de depressieve klachten vergelijkbaar; alle opleidingsniveaus lijken evenveel baat te hebben bij het volgen van blended Kleurjeleven.

Verbeteringen liggen vooral op het vlak van het vergroten van het bereik en de therapietrouw, meer aandacht voor implementatie, en de techniek en gebruikersvriendelijkheid van het online programma.

Zie voor meer conclusies en aanbevelingen het rapport in de bijlage. Zie ook het nieuwsbericht dat is verschenen over het project.

N.B. Kleurjeleven is onlangs wederom erkend in de databank effectieve interventies met het hoogst mogelijke oordeel “Sterke aanwijzingen voor effectiviteit”: zie website.

Als Trimbos-instituut blijven we actief met implementatie van e-mental health programma’s. 
Dit jaar start het Trimbos-instituut ook met een onderzoek naar de inzet van online trainingen voor slaap-, stress- en piekerklachten in de huisartsenpraktijk. In het project gaan POH’s-GGZ de online trainingen op website snelbeterinjevel met begeleiding aanbieden. Hierbij zal er speciale aandacht zijn voor het bereiken van patiënten met een lagere opleiding. In het onderzoek evalueren we het bereik, de uitvoering en effecten van de online trainingen en de tevredenheid ermee. Het onderzoek loopt tot 2020. 

Zie ook het nieuwsbericht op de website van het Trimbos Instituut.''

Meer nieuws