08 Oct 2014

Regionale LV POH-GGZ

Op 25 september zijn verschillende adviseurs van de ROS'en, actieve leden met een voortrekkersrol en het bestuur van de LV POH-GGZ, bij elkaar geweest om met elkaar kennis te maken en te onderzoeken hoe de LV POH-GGZ regionaal vorm kan krijgen.

We zijn verrast door de grote verschillen per regio als het gaat om de organisatie, facilitering en aansturing van ROS'en m.b.t. netwerken voor POH-GGZ.
Belangrijk is, dat er een initiator is voor de netwerken en een locatie om bijeen te komen. Initiatieven dienen (o.a. financieel) gesteund worden door ROS, Huisartsen- en Zorggroepen.We pleiten voor intervisie onder werktijd.

Afhankelijk van o.a. beleid, regionale zorgstructuren en aard van de (ondersteunings)vragen verschilt de ondersteuning door de ROS'en. Daarom is het zinvol voor POH's-GGZ contact te zoeken met de regionale ROS wat deze concreet kan betekenen.

Als voortrekker van de LV POH-GGZ is het belangrijk om het volgende in kaart te brengen:
• Welke netwerken voor POH-GGZ zijn er al in de regio?
• Wie stuurt dit aan?
• Is samenwerking met zorggroepen of huisartsenorganisaties mogelijk?
• Wie verzorgt er (na)scholing voor POH-GGZ?
• Wie gaat er over de kwaliteit van het aanbod?

Mocht je als lid van de Vereniging ook zo'n prachtige voortrekkersrol in jouw regio ambiëren, mail dan naar info@poh-ggz.nl

Meer nieuws