19 Oct 2018

RIVM onderzoek doorverwijzing naar bewegen

RIVM onderzoek over doorverwijzing naar bewegen

Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uit naar het doorverwijzingsproces van de eerstelijnszorg naar bewegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een doorverwijzing naar een lokale beweegaanbieder, een buurtsportcoach, of een gecombineerde leefstijlinterventie. Hiervoor zijn we op zoek naar praktijkondersteuners-GGZ die een vragenlijst willen invullen over het doorverwijzen van patiënten naar bewegen.

De vragenlijst staat online op: http://www.formdesk.nl/rivm/doorverwijzingbewegen.

Wat willen we onderzoeken?

We willen graag weten om welke redenen patiënten worden doorverwezen naar bewegen, en waar ze dan naartoe worden verwezen. Maar we zijn ook benieuwd naar de redenen om niet door te verwijzen naar bewegen. Om een compleet beeld te krijgen, zijn we op zoek naar praktijkondersteuners-GGZ die patiënten regelmatig doorverwijzen naar bewegen, maar juist ook naar praktijkondersteuners-GGZ die dat minder vaak of helemaal niet doen.

Wat houdt deelname in?

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 tot 15 minuten duren. Als u de vragenlijst invult, geeft u de onderzoekers van het RIVM toestemming om de informatie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar doorverwijzing naar bewegen. Uw privacy is volledig gewaarborgd. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Anne Loyen (anne.loyen@rivm.nl).

Meer nieuws