14 Feb 2015

Terugblik op het succesvolle GGZ-symposium: De huisarts en de poh-ggz: Samen sterker!

Eind januari vond voor de eerste maal een symposium plaats waarin de ggz in de huisartsenpraktijk centraal stond. Zo'n honderdvijftig koppels van huisartsen en poh's-ggz verzamelden zich in Nieuwegein om samen te oefenen, elkaars expertise te ontdekken en van elkaar te leren. Het werd een succes!
Openingslezingen

Marian Oud, kaderhuisarts GGZ en PsyHAG-bestuurslid, ging na de opening van het symposium in op het NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg. Op dit moment wordt het Standpunt geactualiseerd op basis van de Toekomstvisie huisartsenzorg 2022, mede rekening houdend met het nieuwe GGZ-stelsel. De symposiumdeelnemers kunnen hun mening geven over een uitgangspunt van het Standpunt: Wat is nodig om de samenwerking tussen huisarts en poh-ggz goed te laten verlopen? Vooral een vast en structureel overlegmoment wordt belangrijk gevonden, maar ook worden bijvoorbeeld wederzijds vertrouwen en een heldere taakverdeling veelvuldig genoemd.

Prof.dr. Christina van der Feltz, psychiater, nam vervolgens het woord over ggz in de huisartsenpraktijk. 'Met de stelselherziening in de GGZ wordt beoogd dat het overgrote deel van de patiënten met psychische problematiek in de huisartsenzorg (huisarts en POH-GGZ) en generalistische basis-ggz wordt behandeld, maar is dat wel mogelijk? De praktijk is vaak weerbarstiger dan achter bureaus is voorzien...' Het is dan ook belangrijk om te zoeken naar optimale afstemming en samenwerking tussen de verschillende echelons.
En verder...

Na de lezingen gingen de deelnemers actief aan de slag met hun duo-collega's. De interactieve workshops behandelden thema's als diagnostiek, interventies en veelvoorkomende psychische aandoeningen. In de pauze signeerde Peter de Wit, bekend van de strip Sigmund, zijn boeken.

De eerste binnengekomen evaluaties van het symposium zijn overwegend positief. Voor de organisatoren vormt dat reden om al druk plannen te gaan maken voor een volgend symposium, dat in 2016 zal plaatsvinden.

De PowerPoint van de lezingen en een aantal workshops kunt u hier terugvinden

Meer nieuws