POH-GGZ

Nieuws


Herziening generieke module Naasten in de ggz : vul de enquête in

Nieuwsbericht Awka GGZ Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van werken met naasten in de ggz, is de generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische proble...

Nieuwsbericht LHV - Kabinet kondigt bonus voor zorgpersoneel aan

Nieuwsbericht LHV - Kabinet kondigt bonus voor zorgpersoneel aan "Op donderdag 25 juni heeft minister De Jonge (VWS) naar buiten gebracht dat er een bonusregeling komt voor professionals die in de...

NVvPO en LV POH-GGZ werken samen

De huidige cao Huisartsenzorg loopt 31 december 2020 af. De besturen van de NVvPO en de LV POH-GGZ zijn een akkoord overeengekomen dat Frits Henstra, cao-onderhandelaar van de NVvPO, vanaf 1 juni ook...

Nieuwsbericht Akwa GGZ – Versie 5 richtlijn GGZ en corona: dagactiviteiten mogelijk en regels bezoek versoepeld

Versie 5 richtlijn GGZ en corona: dagactiviteiten mogelijk en regels bezoek versoepeld De geestelijke gezondheidszorg heeft de vijfde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona op 19 mei gepub...

Webinar 15 mei LV POH-GGZ

Vandaag de webinar voor de leden van de LV POH-GGZ gehad met als onderwerp ACT. Dank voor de vele aanwezigen! Op vrijdag 15 mei is de volgende webinar voor de leden van de LV POH-GGZ. Een interactief...

Artikel ‘Verwijspatronen door praktijkondersteuners jeugd’ in Huisarts en Wetenschap (april 2020)

Bron: Huisarts en Wetenschap (april 2020) Sinds een aantal jaren krijgen huisartsen ondersteuning van praktijkondersteuners jeugd met consultatie, screening en triage, en behandeling van jongeren d...