POH-GGZ

Onderzoek onder de POH-GGZ


Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek. De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan info@poh-ggz.nl.
Het tarief voor het plaatsen van de advertentie € 125 euro (exclusief btw).

==================
Samenhang armoede, schulden en gezondheid
Mensen met geldzorgen zijn vaker minder gezond en hebben meer lichamelijke en mentale gezondheidsklachten dan mensen zonder geldzorgen. Het is belangrijk om je dit als POH GGZ te realiseren. Het risico op chronische ziekten en psychische aandoeningen neemt toe wanneer het inkomen lager is. Armoede en schulden beïnvloeden het dagelijks leven en de leefomstandigheden op een negatieve manier, wat ook een negatief effect heeft op de gezondheid. Tegelijkertijd kan een slechtere gezondheid leiden tot financiële problemen, bijvoorbeeld door het maken van zorgkosten of gedwongen minder moeten gaan werken.
In deze infographic van Pharos wordt uitgelegd wat het effect van armoede is op de lichamelijke en mentale gezondheid en welke leefomstandigheden een rol spelen in de samenhang tussen armoede en gezondheid. 

Chronische stress
De grote impact van chronische stress verdient ook meer aandacht. Stress is schadelijk voor je gezondheid en tast het denkvermogen aan: mensen met veel stress hebben meer moeite dan anderen om hun leven op orde te krijgen, goed voor zichzelf te zorgen en verstandige langetermijn-beslissingen te nemen. Mensen met complexe sociale en financiële problematiek zitten vaak gevangen in een vicieuze cirkel. Het doorbreken daarvan is de eerste stap op weg naar een gezonder leven. Voor professionals zijn er veel mogelijkheden om stress te verlichten en onnodige extra stress te voorkomen. In de gratis publicatie ‘Leven met ongezonde stress’ reikt Pharos onder andere acht adviezen aan waar iedereen in het eigen werkveld invulling aan kan geven.

Vragen?
Heb je vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact op met Marjan Mensinga, POH GGZ  (m.mensinga@pharos.nl) of Marieke van Gene, Communicatieadviseur (m.vangene@pharos.nl