Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vaak gestelde vragen. Rond de functie POH-GGZ is op dit moment nog veel in ontwikkeling, niet alles ligt vast. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan kunt u zich ook altijd wenden tot een ROS, de Regionale Ondersteuning Structuur, in uw regio en informeren naar de (regionale) stand van zaken.

Wanneer u inlogt op de website, komt u op uw profielpagina, waar u het lidmaatschapsnummer niet kunt missen, zie deze pagina.

Deze vraag staat hoog op onze agenda. Het vinden van stageplaatsen is lastig. Wij zijn op zoek naar een oplossing hiervoor. Als Landelijke Vereniging gaan we deze vraag in elk geval ook bij huisartsorganisaties en huisartspraktijken aan de orde stellen. Fysiek is er in veel praktijken geen of te weinig ruimte om stagiaires in dienst te nemen.

Op dit moment is een van de meest succesvolle methoden om een stageplaats te bemachtigen via bestaande contacten, of gebruik te maken van Linked-in. Ook direct informeren naar stageplaatsen bij huisartsen in uw buurt is een mogelijkheid.

Indien u voldoet aan de instroomeisen, kunt u ook solliciteren op een openstaande vacature. Hiervoor kunt u de vacatures op onze website/internet in de gaten houden of een open sollicitatie sturen naar een huisartsenpraktijk die u zelf op het oog heeft.

U kunt ook contact leggen met een ROS in uw regio voor meer informatie.

Hoe het lidmaatschap mogelijk vergoed kan worden staat in de CAO huisartsenzorg 2017-2019  onder:Artikel 6.12 Vakbondscontributie

De werknemer heeft per 1 januari 2015 recht op een vergoeding van 70% van zijn contributie aan de beroeps- of vakorganisatie met een maximum van € 125 netto per jaar. De werkgever bepaalt of deze vergoeding al dan niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt.
De hoogte van deze vergoeding is onafhankelijk van de omvang van het dienstverband.


Lidmaatschapsnummer 

Om te kunnen inloggen op het besloten deel van de website heeft u uw lidmaatschapsnummer nodig. Wanneer u inlogt op de website, komt u op uw profielpagina, waar u het lidmaatschapsnummer niet kunt missen.

Uw gebruiksaccount op de website

Uw gebruikersnaam is gelijk aan het e-mailadres waarmee u zich heeft ingeschreven.

Met behulp van de onderstaande link kunt u uw persoonlijke wachtwoord instellen, waarna u toegang heeft tot het besloten deel van de website. Opvragen persoonlijk wachtwoord.


Bij vragen met betrekking tot de website, kunt u altijd contact opnemen met de webdesigner via de mail.

Voor onze leden hebben wij hiervoor een rekentool ontwikkeld. Deze kunt u hier vinden: https://www.poh-ggz.nl/rekentool-poh-ggz/

U kunt hiervoor het beste bij een Hogeschool in uw eigen (of in door u gewenste) regio  informeren. Het huidige aanbod aan POH-GGZ opleidingen  is wisselend qua zwaarte, duur en frequentie van aanbieden. De instroomeisen voor de functie kunt u vinden onder het kopje 'Functieprofiel' op deze website. Een specifieke POH-GGZ vervolgopleiding is zeker ondersteunend en goed te combineren met een werk- of stageplek als POH-GGZ.

Toelichting:

De opleiding POH-GGZ is tot nu toe niet voor iedereen verplicht geweest, afhankelijk van vooropleiding, niveau of studierichting en (G)GZ- werkervaring. Met de toename van POH’s-GGZ en met de komst van het Functieprofiel 2014 wordt  aangestuurd op wel standaard een POH GGZ opleiding voor startende POH’s - GGZ. Mede gesteund vanuit de ziektekostenverzekeraars.
De LV POH-GGZ is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en de kwaliteit van het scholings- en opleidingsaanbod en houdt vinger aan de pols. Hiertoe wil de LV POH-GGZ  toewerken naar een Keurmerk voor opleidingen tot POH-GGZ en heeft de LV POH-GGZ een kwaliteitsregister ontwikkeld, waarin POH’s-GGZ zich kunnen registreren als POH-GGZ en accreditatiepunten kunnen behalen.

De opleidingen, waarmee de LV POH-GGZ in de Structurele Adviesraad Opleiding POH-GGZ samenwerkt, zijn:

 • Inholland Amsterdam/Alkmaar

 • CHE Ede

 • Fontys Eindhoven

 • Breederode gelieerd aan Hogeschool Rotterdam

 • Saxion Deventer/Enschede

 • NHL Leeuwarden

 • Hanzehogeschool Groningen

 • HAN VDO Arnhem/Nijmegen

 • Avans+ Breda

 • Hogeschool van Amsterdam

 • Hogeschool Zuyd Heerlen

 • RINO Amsterdam

 • RINO Groep Utrecht

 • RINO Zuid Eindhoven