De succesfactoren en verbeterpunten van de functie POH-GGZ

Datum: 9 december 2022
Tijd: 12:00 uur
ICS:

De succesfactoren en verbeterpunten van de functie POH-GGZ De POH-GGZ heeft een (steeds) belangrijke(re) rol in de hulpverlening voor mensen met psychische problemen. Desondanks is er nog weinig onderzoek gedaan naar hoe de functie POH-GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd, wat de ervaringen ermee zijn, en wat de resultaten zijn van de hulpverlening van de POH-GGZ. Om hier meer zicht op te krijgen heeft het Trimbos-instituut samen met de LV POH-GGZ een meerjarig onderzoek uitgevoerd.


Sluit jij aan bij dit interessante webinar?
Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek, waarbij wordt stilgestaan bij: Variatie in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ.Het perspectief van POH’s-GGZ en huisartsen.Het perspectief van patiënten.Kenmerken die samenhangen met de effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ.Tussentijds worden deelnemers uitgenodigd om te reageren op stellingen of vragen naar aanleiding van bevindingen.

Over de spreker
Jasper Nuijen is senior onderzoeker bij het programma Zorg en Participatie van het Trimbos-instituut. Hij houdt zich bezig met praktijkgericht en beleidsonderzoek monitoronderzoek op het gebied van mentale (on)gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Een specifieke aandachtsgebied is psychische zorg in de huisartsenpraktijk. Hij was projectleider van onderzoek naar de succesfactoren en verbeterpunten van de functie POH-GGZ.
Webinar info
Datum: Vrijdag 9 december
Tijd: 12:00 uur tot 13:30 uur
Locatie: Online via zoom

Dit webinar is gratis en alleen toegankelijk voor leden van de LV POH-GGZ. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het webinar wordt niet opgenomen, dus op een later moment terugkijken is niet mogelijk.

Leden kunnen de aanmeldlink vinden in de ledenomgeving.

Heb je vragen? Mail dan naar: info@poh-ggz.nl