Evidence based behandelen van persisterende rouw

Datum: 23 november 2023
Tijd: 12:00 uur
ICS:

De meeste mensen krijgen te maken met een overlijden van een dierbare. Omgaan met verlies hoort bij het leven. Bij de meeste mensen nemen rouwreacties, zoals intens verdriet, gemis of boosheid, na enige tijd af, terwijl bij een kleine groep mensen rouwreacties juist aanhouden en zo hevig zijn dat zij na het dagelijks leven belemmeren. In het webinar staan we stil bij de pathologie van persisterende rouw en diens risicofactoren, het herkennen van persisterende rouw en het diagnosticeren van Persisterende-rouwstoornis. Ook bespreken we hoe persisterende rouwklachten verschillen van klachten van een posttraumatische stressstoornis en depressie. Tot slot gaan we dieper in op cognitieve gedragstherapie en Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Persisterende en Traumatische Rouw (BEPPTG) voor het behandelen van deze persisterende rouwklachten. Aan het einde is gelegenheid voor het stellen van vragen.

Leerdoelen van dit webinar zijn:

  • Pathologie van persisterende en traumatische rouw begrijpen

  • Herkennen en diagnosticeren van persisterende-rouwstoornis

  • Traumatische rouw als symptomatologie begrijpen

  • Differentiëren tussen PTSS, depressie en PRS en kennis nemen van risicofactoren en comorbiditeit

  • Kennis opdoen van therapeutische mogelijkheden (CGT, BEPPTG) en de werkzame elementen van deze twee therapieën.

Over de sprekers:

Sophie Hengst werkt als psychiater en traumatherapeut NtVP bij ARQ Centrum ’45 en is expertiseteamleider, behandelaar en onderzoeker bij de dag- en poliklinische behandeling van nabestaanden met traumatische rouwklachten.

Lonneke Lenferink is werkzaam als universitair docent en senior onderzoeker bij de universiteit van Twente, Utrecht, en Groningen en Fonds Slachtofferhulp. In projecten bij mensen die een verlies hebben meegemaakt door een langdurige vermissing, moord, MH17 vliegramp, verkeersongevallen, COVID-19, en Russische oorlog in Oekraïne bestudeert zij risicofactoren en behandeling van rouwklachten. Samen met collega's heeft zij meetinstrumenten en therapieprogramma's ontwikkeld om rouwklachten tijdig te herkennen en te behandelen.

Dit webinar is onderdeel van een serie van drie webinars die in 2023 worden georganiseerd in samenwerking met de verenigingen die samenwerken onder de Koepel voor Effectieve Psychologische Behandelingen.

Het webinar is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister POH-GGZ (2 punten).