Webinar Omgaan met LVB in de Huisartsenpraktijk

Datum: 23 juni 2023
Tijd: 12:00 uur
ICS:Gedoe aan de balie, herrie aan de telefoon, onbegrip bij zowel patiënten als medewerkers. Herkent u dit? Wat is er aan de hand? Ruim 2 miljoen mensen in Nederlander hebben een lager IQ. Hoeveel patiënten kent u in uw praktijk? Wat doet een POH GGZ wel en niet? 

In dit webinar komt aan de orde:

  • Cijfers, algemene informatie 

  • Het herkennen van LVB

  • Kennismaking met de SCIL

  • Communicatietips voor omgang met mensen met LVB 

  • LVB en/of GGZ: hoe maak je het onderscheid?  

  • Kennis over (on-)mogelijkheden in samenwerking met het sociale domein, de arts VG en de GGZ 

Over de sprekers: Het webinar zal worden gegeven door Jet Driessen (POH-GZZ en GGZ consulent, Trainer) en Miriam van Koningsbruggen (POH-GGZ, Trainer). 

Jet en Miriam werken in de huisartsenzorg, met de poten in de klei! Ze staan voor mensen die niet in een hokje passen of die minder in staat zijn zelf hun weg in de zorg te vinden. Vanuit die gedachte hebben ze een werkwijze ontwikkeld, gericht op betere zorg voor mensen die kwetsbaarder zijn dan gemiddeld. Jet startte in 2016 vanuit haar functie als consulent GGZ de pilot ‘LVB in de huisartsenzorg’. Daar haakten huisarts Dorien Cohen Stuart en Miriam bij aan. Sinds 2018 geven Jet en Miriam deze lessen op congressen, huisartsenopleidingen en aan zorggroepen. En nu dus ook aan de leden van de LV POH-GGZ!  

Jet startte in 2007 - naast haar toenmalige baan als SPV - een coachpraktijk. Ze schoolde zich bij Schouten & Nelissen (nu SUAS) als coach en trainer. De Pulso Group in Leuven werd een van haar opdrachtgevers. Bij dit bedrijf startte zij met het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen. Toen Jet in 2014 startte als Consulent GGZ voor een koepelorganisatie voor huisartsen, zag zij training en scholing als een belangrijke taak. Zeker als het gaat om een patiëntengroep als LVB, waarover zoveel onwetendheid is. In Miriam vond zij een vaste partner.  

  

Ook Miriam werkt als trainer voor de Pulso Group. En ze is gastdocent op de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN). Hier behandelt zij verschillende onderwerpen over psychiatrie, en de LVB. Om haar kennis over LVB te verstevigen heeft Miriam in 2017 de cursus “NHG leergang LVB’ gevolgd. Miriam is een echte ontwikkelaar. Zo organiseerde zij een LVB-vriendelijke website op de huisartsenpraktijk, waarmee de praktijk een innovatieprijs won. Ook werkte Miriam mee aan het recent ontwikkelde “Positieve gezondheidsspel”  

Beide trainers zijn CRKBO geregistreerd, wat betekent dat zij ervaring en evaluaties hebben gedeeld ter toetsing van hun kwaliteiten. 

Voor dit webinar is accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister POH-GGZ.