Webinar Oplossingsgericht Denken en Werken

Datum: 9 juni 2023
Tijd: 12:00 uur
ICS:

LET OP! DE AANMELDINGEN VOOR DIT WEBINAR ZIJN GESLOTEN WEGENS HET BEREIKEN VAN HET MAXIMUMAANTAL DEELNEMERS. ER IS ECHTER EEN EXTRA DATUM GEPLAND WAAROP HET WEBINAR NOG EENS ZAL PLAATSVINDEN: OP WOENSDAG 14 JUNI, TUSSEN 19:00u - 21:00u

Doel van dit webinar is om vanuit de principes van het Oplossingsgerichte Model praktisch aan de slag te kunnen met de patiënt in je dagelijkse praktijk. Het evidence based oplossingsgerichte model biedt een ander perspectief op behandelen en begeleiden dan oorzaak-gevolg modellen die nu veelal gebruikt worden. Het zal je helpen je te richten op de doelen en krachtbronnen van de patiënt. Hierdoor kun je de patiënt helpen, i.p.v. in de analyse van de problemen te blijven steken, de neus in de positieve richting van realiseerbare oplossingen te krijgen.  

Het webinar is gericht op beginnende POH's-GGZ en de ervaren POH-GGZ die haar oplossingsgerichte vaardigheden wil oppoetsen. 

Na het volgen van dit webinar:   

  • Hebben de deelnemers kennisgenomen van de basisprincipes van het “Oplossingsgericht denken en werken” 

  • Kunnen de deelnemers met een oplossingsgerichte grondhouding patiënten (en hun systeem) bejegenen, behandelen en begeleiden. 

  • Kunnen de deelnemers patiënten helpen problemen om te zetten in realistische en realiseerbare doelen. 

  • Kunnen de deelnemers patiënten ondersteunen in het vergroten van het eigen zelforganiserend vermogen.  

  • Kunnen de deelnemers patiënten met minder moeite en meer plezier motiveren en behandelen. 

Over de spreker: Jörgen Spit is begonnen als psychiatrisch verpleegkundige in 1999. Hij heeft daarna binnen diverse GGZ-instellingen en binnen diverse afdelingen en functies gewerkt. Als Oplossingsgerichte POH-GGZ, trainer en coach gelooft hij in de veerkracht van mensen. Het streven wat zij hebben om meer resultaat, welzijn en plezier te bereiken in hun werk en leven ongeacht de situatie waarin zij verkeren. Naast het toevoegen van lichtheid aan complexe situaties activeert hij het leren-te-leren mechanisme van de mens door het toepassen van het Oplossingsgerichte Model. Naast het werk als POH-GGZ binnen verschillende praktijken verzorgt hij, vanuit Fortico, opleidingen en trainingen in Oplossingsgericht Denken en Werken binnen de domeinen zorg, welzijn en onderwijs. 

Hoe gaat het praktisch in zijn werk? 

Wanneer je je voor het webinar hebt ingeschreven, krijg je toegang tot een online leeromgeving waar je je kan inlezen in relevante theorie en waar je diverse filmpjes kan bekijken waarin praktisch uitgelegd en voorgedaan wordt hoe het Oplossingsgerichte Model werkt in de praktijk. Je bent hier 1 uur mee bezig.  

Tijdens het webinar zal een korte samenvatting van het geleerde gegeven worden waarna er in groepjes uiteengegaan wordt om met elkaar enkele technieken te oefenen. Dit in de rollen van patiënt, POH-GGZ en observator. Je wordt als deelnemer gevraagd om een praktische situatie uit de praktijk in te brengen bij de oefening. Nadat eenieder elke rol heeft gespeeld, wordt er kort teruggekeken op de oefeningen en worden de vragen beantwoord: wat heb je geleerd, wat ging er goed en ga je vaker gebruiken, wat zou je graag nog wat beter willen kunnen/weten?  

Bij de plenaire terugkomst zal toegelicht worden wat de werkzame elementen van de geoefende technieken zijn en hoe deze ook in andere praktische situaties ingezet kunnen worden.  

Vragen worden verzameld tot aan het eind van het webinar. Deze zullen dan beantwoord worden.  

Het webinar neemt 2 uur in beslag. 

Dit webinar is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister POH-GGZ.