Webinar Seksueel geweld online

Datum: 11 november 2022
Tijd: 12:00 uur
ICS:
Webinar:
Seksueel geweld online

In de afgelopen decennia zijn onze alledaagse zaken veelal (hybride) verschoven naar de digitale wereld. Ook op gebied van seksuele ontwikkeling vervuld internet/ sociale platforms een steeds grote rol. Hiermee zien we parallel dat ook online seksueel geweld een groeiend probleem vormt.

Tijdens deze webinar nemen Romy Visser en Johannes Dijkstra jullie mee in de positieve kanten van de online seksuele ontwikkeling, de risico’s en gevolgen als het mis gaat en wat belangrijk is om te weten als professional.

Voor dit webinar hoef je je niet op te geven. Aan het einde van het webinar staat er een vragenformulier klaar in de chat. Wanneer je deze retourneert krijg je jouw accreditatiepunten automatisch bijgeschreven. Het is niet mogelijk om het webinar terug te kijken.
 

Maak kennis met onze spreker:
Romy Visser Romy Visser is werkzaam bij Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) als inhoudelijk programmamedewerker bij Helpwanted. Haar focus ligt momenteel op het thema inclusie en diversiteit. Het streven is om doelgroepen die nu nog te weinig in beeld zijn, zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking, met een biculturele achtergrond en mensen uit de lhbtiq+ gemeenschappen te bereiken.De hulplijn van Helpwanted is er voor situaties waar online (seksueel) misbruik heeft plaatsgevonden. Zij bieden prakitsche hulp en geven adviezen én kunnen ondersteuning bieden o.a hulp bij het doen van een verzoek bij het platform in kwestie om de content offline te halen. Regelmatig worden slachtoffers doorverwezen naar andere hulporganisaties zoals Fier, 113, psychologen en de politie.
Maak kennis met onze spreker:
Johannes Dijkstra Johannes Dijkstra werkzaam bij Fier (Behandel en expertisecentrum op het gebied van Geweld in afhankelijkheidsrelaties-), teamleider chatmetfier.nl en projectleider bij innovatieplatform ‘Digitale Veste’. Chatmetfier.nl biedt online hulpverlening en diverse landelijke partijen zijn hierin in samenwerking (kindertelefoon, 113, Helpwanted.nl, NOC*NSF)  Hij is expert op het gebied van hulpverlening bij o.a.  (online) seksueel geweld, kan een koppeling maken met het online componenten en (anonieme) online mogelijkheden voor slachtoffers om hulp te krijgen. Fier is verbonden aan het Landelijk Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Friesland en aanbieder van de landelijke chatfunctie van het CSG.
Over het webinar
Datum: Vrijdag 11 november
Tijd: 12:00 uur tot 13:30 uur

Dit webinar is gratis en alleen toegankelijk voor leden van de LV POH-GGZ.