Webinar Zelfhulpmethode WRAP

Datum: 1 december 2023
Tijd: 12:00 uur
ICS:

WRAP - Wellness Recovery Action Plan - is voor iedereen die het eigen welbevinden wil verstevigen en wordt veel benut om psychische problemen te hanteren. WRAP is geen vervanging van zorg maar kan deze wel aanvullen.

In dit webinar leert u meer over de inhoud en de achtergrond van WRAP, de onderzoeksuitkomsten, de positie van WRAP in het zorglandschap en wat u als POH-GGZ met WRAP kunt.

Deelnemers

  • verwerven inzicht in de inhoud en betekenis van WRAP, leren wat WRAP voor hun cliënten kan betekenen.

  • krijgen inzicht in de positie van WRAP en herstelinitiatieven in het zorglandschap en in de rol van hulpverleners hierbij.

Het webinar is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in het effect van WRAP. Onderzoek in de Verenigde Staten (Cook e.a. 2012; Canacott e.a. 2019) laat verbeteringen zien op herstel, hoop, opkomen voor eigen belangen en de lichamelijke gezondheid van deelnemers. Tevens is vastgesteld dat WRAP leidt tot verminderde zorgvraag en zorgkosten (Cook e.a. 2013). Daarom is WRAP in Nederland opgenomen in de databank Effectieve interventies in de ggz van het Trimbos-instituut en wordt het aanbevolen in kwaliteitsstandaarden, zoals de generieke modules Herstelondersteuning, Ervaringsdeskundigheid en Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA).

Over de sprekers:

Dienke Boertien (Drs.) is stafmedewerker Herstelondersteuning en Ervaringsdeskundigheid bij Kenniscentrum Phrenos, betrokken bij de landelijke implementatie en ontwikkeling van WRAP, tevens Advanced Level WRAP facilitator.

Ruth Overweg is ervaringsdeskundige bij de Kinder- en jeugdpsychiatrie van GGZ Drenthe en bestuurslid van de vakgroep van Ervaringsdeskundigen bij GGZ Drenthe en WRAP facilitator.

Dit webinar is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister POH-GGZ (2 punten).