POH-GGZ

Hoe kan mijn lidmaatschap van de LV POH-GGZ vergoed worden?

Terug naar veelgestelde vragen
Hoe het lidmaatschap mogelijk vergoed kan worden staat in de CAO huisartsenzorg 2017-2019  onder:Artikel 6.12 Vakbondscontributie

De werknemer heeft per 1 januari 2015 recht op een vergoeding van 70% van zijn contributie aan de beroeps- of vakorganisatie met een maximum van € 125 netto per jaar. De werkgever bepaalt of deze vergoeding al dan niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt.
De hoogte van deze vergoeding is onafhankelijk van de omvang van het dienstverband.