POH-GGZ

Wat is een redelijk salaris voor een POH-GGZ?

Terug naar veelgestelde vragen
Voor startende POH’s -GGZ zonder ervaring geldt als minimum -volgens de CAO Huisartsenzorg- schaal 8.
Voor ervaren senior POH’s- GGZ doet de LV POH-GGZ de aanbeveling voor schaal 9 of 10 of vergelijkbaar met schaal 55- 60 CAO GGZ.

Toelichting:

POH-GGZ is een zelfstandige functie op HBO+ of academisch niveau. Daarnaast spelen specifieke expertise en ervaring mee bij de aanstelling. Het gaat erom wat de beste match is.
Dit hangt enerzijds af van de huisartsenpraktijk met zijn wensen, populatie e.d. en anderzijds van de specifieke deskundigheid van de POH-GGZ.
Bij de oorspronkelijke beleidsregel is het midden van schaal 60 van de CAO GGZ uitgangspunt geweest bij het uitwerken van de financiële paragraaf. Als POH’s-GGZ in dienst zijn van een huisarts of huisartsenorganisatie krijgen ze ook wel te maken met de CAO Huisartsenzorg of CAO Gezondheidscentra.
In de Functiewaardering Huisartsenzorg is de functie gewaardeerd in schaal 8 (was voorheen 7).
U kunt op basis van gegevens van het Rekenmodel POH-GGZ in de huisartspraktijk van de LHV (zie www.lhv.nl) uitrekenen wat de huisartsenvoorziening ontvangt voor de functie POH GGZ en wat u redelijkerwijs zou kunnen verdienen.
Inzet is veelal dat de functie POH-GGZ  geen winst oplevert, maar ook geen extra kosten met zich meebrengt voor de huisartsenvoorziening. De toeslag per patiënt dekt circa ¾ en de productie (patiëntenconsulten) circa ¼ van de kosten.

De LV POH-GGZ vindt de huidige indeling voor inschaling in 8 een goed uitgangspunt voor een nu startende POH-GGZ (junior).
Een POH-GGZ met veel werkervaring in de GGZ, aanvullende opleidingen die van meerwaarde zijn voor de behandeling in de praktijk en waarbij de functionaris stagiaires begeleidt of collega’s inwerkt (senior), zal redelijkerwijs beter vallen in de schalen 9 of 10 van de CAO Huisartsenzorg.

CAO Huisartsenzorg 2017-2019


Functiewaardering Huisartsenzorg 2016