POH-GGZ

Wat zijn de opleidingseisen voor de POH-GGZ?

Terug naar veelgestelde vragen
De functie POH-GGZ wordt in de praktijk ingevuld door (post-)HBO-ers en academici met verschillende opleidingsachtergronden en met werkervaring in de (G)GZ. In de afgelopen jaren zien we dat de eisen bij instroom in de functie en de eisen ten aanzien van aanvullende scholing steeds verder worden aangescherpt door ziektekostenverzekeraars (onder het kopje 'Functieprofiel' op deze website). Ook worden ze nog jaarlijks bijgesteld.

Het blijft belangrijk dat huisartsen de vrijheid hebben om een relevant geschoolde POH-GGZ aan te stellen die voldoet aan de ondersteuningsvraag in de praktijk en de behoefte van zijn of haar patiƫntenpopulatie. Een POH-GGZ in een wijk met veel hoogopgeleiden komt andere hulp- en zorgvragen tegen dan een POH-GGZ in een achterstandswijk.