19 Oct 2015

Gezocht: zeshonderd huisartsondersteuners

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zoekt zeshonderd ervaren zorgprofessionals die willen overstappen naar de huisartsenzorg. Mensen die uiterlijk 30 september 2016 met een opleiding starten om zich om te scholen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 800 euro in de opleidingskosten.

Steeds meer taken verschuiven van de tweedelijnszorg naar de huisartsenzorg (substitutie) waardoor behoefte is aan meer medewerkers in ondersteunende functies, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners somatiek en ggz. In de huisartsenzorg is sprake van personele groei, terwijl in andere zorgbranches juist sprake is van personele krimp. Daarom maakt de SSFH zich in de campagne 'Nieuwe zorg, nieuwe kansen' sterk voor het werven van zeshonderd zorgprofessionals uit andere branches. Het gaat om onder meer verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, sociaal pedagogisch hulpverleners en maatschappelijk werkers. Zij kunnen zich laten omscholen tot doktersassistent(e), praktijkondersteuner somatiek of praktijkondersteuner ggz.

In de arbeidsmarktcampagne staat de diversiteit van het werk centraal. "Van de eerstelijnszorg maakt veelal een zeer diverse patiëntengroep gebruik. Medewerkers hebben daarom te maken met een grote verscheidenheid aan zorgvragen en veel verantwoordelijkheid. Geen dag is dezelfde", zegt SSFH-voorzitter Leon Vincken. Centrale punt van de campagne is een website met informatie en inspiratie over het werken in de huisartsenzorg. Een opleidingsinstituut in de regio neemt contact op zodra iemand laat weten de overstap te willen maken. Omdat stageplaatsen cruciaal zijn om de opleiding met succes te kunnen afronden, heeft de SSFH werkgevers opgeroepen deze beschikbaar te stellen.
Meer informatie hierover in onze nieuwsbrief van november.

Meer nieuws