30 Apr 2020

Verenigingen deelname aan crisisoverleg

Graag informeren we jullie over het volgende.
Op dinsdag 21 april jl. heeft de LV POH-GGZ samen met NVvPO, NVDA, NVvPM, V&VN-vs en V&VN-vpk de LHV, NHG en InEen benaderd door middel van een gezamenlijk schrijven. Hierin hebben we melding gemaakt van de vragen en zorgen van onze leden vragen met betrekking tot de Covid-19 pandemie in relatie tot het werk en de zorg in de huisartsenvoorziening. We hebben daarbij aangegeven dat we graag betrokken worden bij het crisisoverleg van de LHV, NHG en InEen. We hebben dit aangeboden omdat we van mening zijn dat we gezamenlijk op de best mogelijk wijze het hoofd te bieden aan de huidige, complexe situatie voor zowel zorgverleners als zorgvragers. Inmiddels zijn we als gezamenlijke partij uitgenodigd om aan te schuiven. Uiteraard zullen we jullie informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.Meer nieuws