Vacatures: 2x Algemeen Bestuurslid LV POH-GGZ

De LV POH-GGZ is per direct op zoek naar twee nieuwe algemeen bestuurders. Hieronder vind je het door het bestuur opgestelde profiel. Niet aan alle kenmerken hoeft te worden voldaan als er bij de kandidaat de wil en mogelijkheid is om zich dienaangaande te ontwikkelen gedurende het uitoefenen van de functie.

Eigenschappen en kwaliteiten
 • Is lid van de LV POH-GGZ en praktiserend POH-GGZ. 
 • Heeft gevoel voor wat er leeft bij de leden van de LV POH-GGZ. 
 • Kan goed communiceren en is een teamspeler. 
 • Kan strategisch denken op hoofdlijnen. 
 • Heeft inzicht of een lerende houding in politiek-bestuurlijke verhoudingen. 
 • Is netwerkgericht: legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het bereiken van de gestelde doelen. 
 • Kan het bestuursbeleid binnen en buiten de vereniging uitdragen. 

Taken en verantwoordelijkheden 
 • Legt gezamenlijk met de andere bestuurders verantwoording af aan de ledenraad over het gevoerde beleid. 
 • Informeert en adviseert de rest van het bestuur over het door hem/haar op zich genomen aandachtsgebied. 
 •  Heeft waar nodig direct contact met de verenigingsmanager over de eventuele operationele uitvoering van zijn/haar aandachtsgebied en rapporteert hierover aan de rest van het bestuur. 
 • Is een open aanspreekpunt voor de leden. 
 • Draagt de visie en missie van de vereniging uit en reageert op signalen van leden. 
 • Brengt relevante ontwikkelingen in. 
 • Richt zich op het belang van de vereniging en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. 

Tijdinvestering en vergoeding

Het Bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar en is aanwezig bij de ledenraadvergaderingen (3-4 keer per jaar). De totale tijdsbesteding bedraagt gemiddeld twee uur per week. Er staat een vaste vergoeding tegenover en eventuele onkosten zoals reiskosten worden vergoed. Er is een scholingsbudget beschikbaar om bestuurlijke vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

Aandachtsgebieden
Bestuurders nemen elk een aandachtsgebied op zich. Open staan nog:
 • Inhoudelijke ontwikkeling en afbakening van de functie
 • Verenigingsactiviteiten (dienstverlening aan leden en derden)
Je kunt mogelijk ook zelf een aandachtsgebied formuleren en op je nemen.

Reactie
Ben jij één van de nieuwe bestuurders van de LV POH-GGZ? Laat het ons weten door je motivatiebrief en CV op te sturen aan: benoemingscommissie@poh-ggz.nl.

Procedure

De benoemingscommissie neemt mogelijk contact met je op om een (online) gesprek met je te voeren. De benoemingscommissie doet een enkelvoudige voordracht in de ledenraad. De ledenraad besluit vervolgens over de benoeming.