Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vaak gestelde vragen. Rond de functie POH-GGZ is op dit moment nog veel in ontwikkeling, niet alles ligt vast. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan kunt u zich ook altijd wenden tot een ROS, de Regionale Ondersteuning Structuur, in uw regio en informeren naar de (regionale) stand van zaken.

U kunt hiervoor het beste bij een Hogeschool in uw eigen (of in door u gewenste) regio  informeren. Het huidige aanbod aan POH-GGZ opleidingen  is wisselend qua zwaarte, duur en frequentie van aanbieden. De instroomeisen voor de functie kunt u vinden onder het kopje 'Functieprofiel' op deze website. Een specifieke POH-GGZ vervolgopleiding is zeker ondersteunend en goed te combineren met een werk- of stageplek als POH-GGZ.

Toelichting:

De opleiding POH-GGZ is tot nu toe niet voor iedereen verplicht geweest, afhankelijk van vooropleiding, niveau of studierichting en (G)GZ- werkervaring. Met de toename van POH’s-GGZ en met de komst van het Functieprofiel 2014 wordt  aangestuurd op wel standaard een POH GGZ opleiding voor startende POH’s - GGZ. Mede gesteund vanuit de ziektekostenverzekeraars.
De LV POH-GGZ is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en de kwaliteit van het scholings- en opleidingsaanbod en houdt vinger aan de pols. Hiertoe wil de LV POH-GGZ  toewerken naar een Keurmerk voor opleidingen tot POH-GGZ en heeft de LV POH-GGZ een kwaliteitsregister ontwikkeld, waarin POH’s-GGZ zich kunnen registreren als POH-GGZ en accreditatiepunten kunnen behalen.

De opleidingen, waarmee de LV POH-GGZ in de Structurele Adviesraad Opleiding POH-GGZ samenwerkt, zijn:

 • Inholland Amsterdam/Alkmaar

 • CHE Ede

 • Fontys Eindhoven

 • Breederode gelieerd aan Hogeschool Rotterdam

 • Saxion Deventer/Enschede

 • NHL Leeuwarden

 • Hanzehogeschool Groningen

 • HAN VDO Arnhem/Nijmegen

 • Avans+ Breda

 • Hogeschool van Amsterdam

 • Hogeschool Zuyd Heerlen

 • RINO Amsterdam

 • RINO Groep Utrecht

 • RINO Zuid Eindhoven