Onderzoek onder de POH-GGZ

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek.
De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan

Per 1 januari 2018 is het tarief voor het plaatsen van de advertentie 125 euro. 

POH’s GGZ gezocht voor begeleiding van internetbehandeling tegen depressie

Biedt begeleide internetbehandeling een alternatief voor de reguliere zorg in de huisartsenpraktijk bij depressie of somberheidsklachten? Dat is wat we willen onderzoeken in het Blending onderzoek.

Wat houdt de begeleide internetbehandeling in?
De internetbehandeling “Doe en Voel” is een specifieke vorm van e-health waarbij de online behandeling wordt gecombineerd met persoonlijk contact met de POH-GGZ. Dit is beter bekend onder de naam ‘blended care’. De patiënt volgt thuis acht lessen via een beveiligd platform. Deze lessen bestaan uit psycho-educatieve teksten, videofragmenten, vragenlijsten, oefeningen en persoonlijke feedback, gebaseerd op gedragsactivatie. Daarnaast wordt de patiënt naar behoefte begeleid door zijn eigen POH-GGZ.

Wat houdt deelname als POH-GGZ aan het Blending onderzoek in?
Om de effectiviteit van deze begeleide internetbehandeling te onderzoeken, zijn we op zoek naar enthousiaste POH’s GGZ die bereid zijn patiënten uit hun eigen huisartsenpraktijk te begeleiden bij “Doe en Voel”.

  • Voorafgaande training van POH-GGZ

Tijdens een training die u van ons ontvangt, leggen we u de werking van het internetprogramma Doe en Voel uit en gaan we in op hoe stemming samenhangt met gedrag. In deze training maakt u kennis met de benodigde vaardigheden voor het begeleiden van patiënten tijdens de ‘blended care’ behandeling. Na afronding bezit u de benodigde kennis en praktische vaardigheden om deze ‘blended care’ behandeling toe te passen.

  • Voorlichting patiënten

Na de training verwachten wij van u dat u de patiënten met depressie of somberheidsklachten in uw praktijk, voorlicht over eventuele deelname aan het onderzoek.

  • Begeleiding tijdens behandelingBlending Wanneer een patiënt meedoet, zal u hem of haar begeleiden tijdens de behandeling.

Interesse?
Zoek contact met ons op via:

Telefoon: 06 18 06 54 73
E-mail:
Website: www.blending.umcg.nl      

UMCG

 

Voluit Leven 55+ : eHealth behandeling voor 55-plussers met angstklachten

VL

Angstklachten (zoals piekeren of paniekerigheid) komen veel voor onder 55-plussers, maar worden vaak niet op tijd gesignaleerd en behandeld.
De Universiteit Leiden is op zoek naar

enthousiaste POH's-GGZ en huisartspraktijken

die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek dat de zorg voor 55-plussers met angstklachten wil verbeteren.

Het onderzoek: Voluit Leven 55+

Het onderzoek evalueert hoe effectief de eHealth behandeling Voluit Leven is in het verminderen van angstklachten bij 55-plussers.
Deze behandeling combineert een online zelfhulpprogramma met vier ondersteunende gesprekken bij de POH-GGZ.
Voluit Leven is een bewezen effectieve behandelmethode die gebruik maakt van Acceptance & Commitment therapie en Mindfulness.
De Voluit Leven behandeling wordt vergeleken met een korte cognitieve gedragsinterventie.

Van deelnemende POH's-GGZ wordt gevraagd dat zij een aantal patiënten behandelen in het kader van het onderzoek.
Zij hoeven geen vragenlijsten af te nemen of andere onderzoekswerkzaamheden uit te voeren.

Wat biedt deelname aan Voluit Leven 55+ u ?

  • Deskundigheidsbevordering voor de POH-GGZ:
    POHs-GGZ worden kosteloos getraind door ervaren psychologen in de behandelmethoden.Deze methoden zijn ook buiten het onderzoek toe te passen.
  • Deelnemende praktijken ontvangen een vergoeding van €500 om productieverlies t.g.v. de trainingsdag te compenseren.
  • Door deel te nemen aan Voluit Leven 55+ levert u een bijdrage aan het verbeteren van de zorg voor een groeiende patiëntengroep.

Contact

Uitgebreide informatie over het onderzoek is te vinden op www.voluitleven55plus.nl.
Bij vragen en/of opmerkingen of als u zich wilt aanmelden voor het onderzoek kunt u mailen naar Maartje Witlox (promovendus).

Voluit Leven 55+ is een samenwerking van:

VL1                    VL2                    VL3                   VL4

Masterstage onderzoek POH-GGZ

Op het Trimbos-instituut is een stageplek beschikbaar voor het uitvoeren van een afstudeeronderzoek en het schrijven van een scriptie:

Masterstage onderzoek POH-GGZ

Duur: minimaal 3 maanden, uitgaande van meerdere dagen per week.
Start: vanaf juni of later.
Activiteiten: meewerken aan het uitwerken van (onderdelen van) het onderzoek, ondersteunen van POH’s-GGZ en andere onderzoekdeelnemers bij de diverse dataverzamelingen, bijdrage leveren aan het uitvoer

Aanleiding

In de afgelopen jaren is de functie praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) op landelijke schaal ingevoerd in de huisartsenpraktijk. Er is echter nog weinig zicht op de effectiviteit en doelmatigheid van de hulp die door de POH-GGZ wordt verleend. Bovendien is het waarschijnlijk dat praktijken verschillen wat betreft de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ (‘interpaktijkvariatie’), omdat o.a. dienstverband, beroepsachtergrond en werkervaring verschillen tussen POH’s-GGZ.

Doel en aanpak

Het onderzoek beoogt de effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening door de POH-GGZ te verbeteren. Daartoe worden twee, elkaar aanvullende, deelstudies uitgevoerd:

Deelstudie A

brengt de mate van interpraktijkvariatie in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in kaart. Vervolgens wordt nagegaan of deze variatie van invloed is op de kenmerken van de patiëntenpopulatie van de POH-GGZ, en op de kwaliteit en kosten van de hulpverlening door de POH-GGZ.

Deelstudie B

richt zich op het identificeren van succesfactoren in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ die bijdragen aan effectieve en doelmatige hulpverlening aan volwassenen met depressie-/angstklachten.

De deelstudies worden uitgevoerd in circa 50 huisartsenpraktijken, gevestigd in 7 regio’s verspreid over Nederland. Per praktijk neemt een POH-GGZ en een huisarts deel. Verder worden gegevens verzameld bij patiënten en bij andere professionals waarmee de POH-GGZ samenwerkt. Gegevensverzameling gebeurt op diverse manieren (via vragenlijsten, focusgroepen en data-extractie uit huisartsinformatiesystemen) en op verschillende momenten gedurende 2 jaar, vanaf juni 2017 t/m begin 2019.

O.b.v. bevindingen worden aanbevelingen geformuleerd én verspreid. Dit gebeurt via tussentijdse bijeenkomsten (begin 2018) en een landelijk slotsymposium (medio 2019).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ i.s.m. diverse andere partijen. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Interesse?

Neem contact op met: Jasper Nuijen: E: / T: 030 29 59 431

Onderzoek Commissie Wetenschappelijk Onderzoek LV POH-GGZ in samenwerking met het Trimbos Instituut

Onderzoek Commissie Wetenschappelijk Onderzoek LV POH-GGZ in samenwerking met het Trimbos Instituut:  

Succesfactoren in de organisatie en uitvoering van preventie van psychische stoornissen door de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.

Gedetacheerde POH-GGZ: Ook meedoen aan ons eigen onderzoek!

In bijna alle huisartsenpraktijken is inmiddels een POH-GGZ werkzaam. Weinig is echter nog bekend over de effectiviteit en doelmatigheid van de hulp die de POH-GGZ biedt, en of verschillen tussen praktijken in hoe de functie is georganiseerd hierbij een rol spelen. De LV POH-GGZ en het Trimbos-instituut gaan daarom onderzoeken hoe de functie POH-GGZ het beste georganiseerd en uitgevoerd kan worden. Zodat patiënten en hulpverleners tevreden zijn, en de hulpverlening door de POH-GGZ effectief is, tegen aanvaardbare kosten.

Het onderzoek gaat landelijk plaatsvinden en loopt van januari 2017 tot en met december 2018. In totaal zullen 50 koppels POH-GGZ-huisarts deelnemen. Om een goed beeld te krijgen van ‘de’ POH-GGZ is het belangrijk dat alle soorten dienstverbanden vertegenwoordigd zijn in het onderzoek. Inmiddels zijn er voldoende ZZP-ers en POH’s-GGZ in loondienst geworven voor het onderzoek. Aan het completeren van de groep met POH’s-GGZ gedetacheerd vanuit een GGZ-instelling of een zorggroep wordt momenteel nog gewerkt.

Mail om mee te doen of voor meer informatie.

Via de website van de LV POH GGZ zullen jullie op de hoogte worden gehouden over dit langlopende onderzoek.

 

 

Onderzoek: interventie voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) door de POH-GGZ

Ciprus Color Withtext

De afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het VUmc voert onderzoek uit naar de (kosten)effectiviteit van een kortdurende cognitieve-gedragsinterventie door de POH-GGZ bij mensen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in de huisartsenpraktijk.

De onderzoekers willen graag in contact komen met POHs-GGZ en praktijken die interesse hebben in dit onderwerp.

Wat houdt het in en wat levert het op?

In de helft van de praktijken die deelnemen (interventieconditie) krijgen de POHs-GGZ een gratis training in het uitvoeren van een interventie voor SOLK patiënten.
Vervolgens behandelen de POHs-GGZ de SOLK patiënten volgens het protocol (6 gesprekken van 30 minuten).
In de andere helft van de praktijken (controleconditie) krijgen de patiënten de gebruikelijke zorg en hoeven de POHs-GGZ niets extra’s te doen. Wel krijgen de POHs-GGZ aan het eind van het onderzoek alsnog de training aangeboden.
De administratieve werkzaamheden door de POH-GGZ in de interventieconditie (in totaal circa 30 minuten per patiënt) worden vergoed volgens het gebruikelijke tarief voor POH-GGZ. De consulten bij de POH-GGZ in de interventieconditie kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Wat kost het?

De huisartsen wordt gevraagd om de SOLK patiënten vooraf te beoordelen aan de hand van exclusiecriteria (eenmalig circa 30 minuten).

Interesse?

Geïnteresseerde POHs-GGZ/praktijken kunnen dit per email laten weten aan de onderzoeker, Kate Sitnikova, email: of zich hier aanmelden.
De onderzoeker zal vervolgens contact opnemen om de praktijk nadere informatie over het onderzoek te geven.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kate Sitnikova, psycholoog, begeleid door Hans van der Wouden, Henriëtte van der Horst, Harm van Marwijk (allen VUmc) en Stephanie Leone (Trimbos Instituut).
Het wordt gefinancierd door ZonMw en is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Commissie van VUmc.

logo emgoVU

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.