Vacature Voorzitter Accreditatiecommissie

De Landelijke Vereniging POH-GGZ zoekt per direct een nieuwe voorzitter van de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister POH-GGZ.  De accreditatiecommissie is een leuk team met vaste POH's-GGZ die erg betrokken zijn bij de functie POH-GGZ en alles rondom nascholing. Het werk van de accreditatiecommissie wordt ondersteund door de Coördinator Kwaliteitsregister en de werkorganisatie van de vereniging.

We zoeken iemand die:
 • Inhoudelijke kennis heeft van de functie POH-GGZ en het liefst zelf POH-GGZ is.
 • Ervan houdt om met de rest van de commissie en scholingsaanbieders samen te werken.
 • De accreditatiecommissie wil begeleiden in een nieuwe fase van het register, waarbij er affiniteit moet zijn met het updaten van de reglementen, het verder professionaliseren van de processen rondom instellingsaccreditatie.
 • Betrokken wil zijn bij en enthousiast wordt van de ontwikkelingen binnen de functie POH-GGZ en het Kwaliteitsregister POH-GGZ.

Belangrijkste taken van de voorzitter van de accreditatiecommissie:
 • Voorzitten van de vergaderingen van de accreditatiecommissie (4x per jaar)
 • Beheren van het accreditatiesysteem in PE-Online
 • Beheren van de mailbox van de accreditatiecommissie
 • Organisaties screenen en autoriseren
 • Inkomende accreditatieaanvragen screenen
 • Aanvragen uitzetten en verdelen onder de beoordelaars
 • Facturen versturen en beheren
 • Aanvragen goedkeuren, terugsturen of afwijzen (met toelichting)
 • Vragen van beoordelaars beantwoorden
 • Vragen van scholingsaanbieders beantwoorden
 • Beoordelen en beheren van instellingsaccreditatieaanvragen
 • Coördineren en uitvoeren van visitaties en evaluaties

De voorzitter van de accreditatiecommissie is het aanspreekpunt voor het bestuur en de werkorganisatie van de vereniging.

De verwachte inzet is ongeveer 8 uur per week, flexibel in te zetten. Het betreft een betaalde functie.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je cv en motivatie naar joost@poh-ggz.nl