POH-GGZ

Nieuws


Bericht LHV: Zorg voor ernstig psychiatrische patiënten moet beter

26 juni 2016- bron website LHV  De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden alsmaar groter. Dat blijkt uit een peiling van de LHV onder 1406 huisartsen. Zo z...

Huisartsen behandelen meer patiënten met psychische klachten

25-05-2016 - bron: de Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl   Huisartsen hebben de afgelopen jaren meer patiënten met psychische klachten behandeld. Tegelijk daalde het aantal patiënten in...

Bericht van de commissie POH-GGZ ZZP: Voortgang overeenkomst HA/POH-GGZ ZZP zonder Big

29 april 2016  Beste collega’s ZZP zonder Big registratie, Voor wie het nog niet eerder gelezen zou hebben: wij zijn in gesprek met de juridische afdeling van de LHV die met de Belast...

Lancering toolkit ‘E-mental health in de huisartspraktijk’

Er is veel belangstelling voor digitale ondersteuning bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen: waar te...

Cao Huisartsenzorg 2015-2017 beschikbaar

- Bron website LHV De CAO Huisartsenzorg 2015-2017 en de daarbij horende Functiewaardering Huisartsenzorg zijn online beschikbaar. In een duidelijk opgemaakte pdf vindt u alle nieuwe arbeidsvoorwaarde...

NHG/LHV-standpunt Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg

Het Standpunt Geestelijke Gezondheidszorg in de huisartsenzorg is zowel door de Algemene Ledenvergadering van het NHG als de LHV-Ledenraad bekrachtigd. Het is een onderbouwde uitwerking van de Toekoms...