POH-GGZ

Nieuws


Huisarts ziet toename zware psychische problematiek in spreekkamer

In het afgelopen jaar hebben huisartsen meer patiënten met psychische problemen behandeld en de gepresenteerde klachten zijn in toenemende mate complex. Dat is een van de conclusies uit de derde ggz...

NZa heeft de tariefregels POH-GGZ voor 2016 bepaald

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past met ingang van 2016 de regels aan voor de POH-GGZ. Dit zal meer ruimte geven voor de POH-GGZ. Vanaf 2016 wordt het maximumtarief voor de module POH-GGZ me...

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg bereikt

24 juli 2015 - van de Landelijke Huisartsen Vereniging (www.lhv.nl) Op dinsdag 21 juli 2015 is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. De cao heeft een looptijd van 2 jaar, van...

Terugblik op het succesvolle GGZ-symposium: De huisarts en de poh-ggz: Samen sterker!

Eind januari vond voor de eerste maal een symposium plaats waarin de ggz in de huisartsenpraktijk centraal stond. Zo'n honderdvijftig koppels van huisartsen en poh's-ggz verzamelden zich in Nieuwegein...

Nieuw: functie- en competentieprofiel voor praktijkondersteuner GGZ

De meeste huisartsen werken tegenwoordig samen met de praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) die hen ondersteunt bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosocia...

Symposium 'De huisarts en de poh-ggz: Samen sterker!' = vol!

Wegens overweldigende belangstelling is het niet meer mogelijk om in te schrijven voor dit symposium.We verwachten dat we in de toekomst congressen als deze vaker zullen gaan organiseren.Houd berichtg...