Onderzoek

De LV POH-GGZ vindt het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd op het gebied van het werkveld van de POH-GGZ. Het bestuur heeft daartoe de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) aangesteld. De CWO bestaat uit deskundige POH's-GGZ die ervaren zijn in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Voor leden
Leden kunnen voor vragen en advies over wetenschappelijk onderzoek terecht bij de commissie. Bijvoorbeeld wanneer zij zelf onderzoek willen uitvoeren, of (overwegen) deel (te) nemen aan wetenschappelijk onderzoek.
 
Eigen onderzoek
De LV POH-GGZ verricht ook zelf wetenschappelijk onderzoek en voert ledenraadplegingen uit ten behoeve van kennisuitbreiding en beleidsontwikkeling op het gebied van de POH-GGZ.

Steunverzoeken subsidieaanvraag
De LV POH-GGZ vindt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van POH-GGZ van buitengewoon belang. Daarom verleent zij regelmatig steun aan derde partijen. Bijvoorbeeld bij het indienen van subsidieaanvragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Alvorens deze steun toe te zeggen, wordt de subsidieaanvraag vakkundig beoordeeld door de CWO.
 
Om recht te doen aan ieder verzoek heeft de LV POH-GGZ een reglement opgesteld. Dit reglement kunt u hier downloaden: Reglement steunverzoeken CWO
 
Aan de beoordeling van steunverzoeken zijn kosten verbonden. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur in samenwerking met de CWO. De kosten zijn €150,- (exclusief btw) per aanvraag.

Advies
Daarnaast geeft de LV POH-GGZ advies aan derde partijen bij de opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Om gegrond advies te kunnen geven heeft de LV POH-GGZ een reglement opgesteld. Dit reglement kunt u hier downloaden: Reglement advies CWO

Aan de advisering door de LV POH-GGZ zijn kosten verbonden. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur in samenwerking met de CWO. De kosten zijn €150,- (exclusief btw) per aanvraag.

Leden oproepen tot deelname
Voor oproepen aan de leden voor deelname aan wetenschappelijk en/of toegepast onderzoek (zowel in uitvoering als in de rol van expert) als ook voor implementatie van onderzoeksresultaten wordt verwezen naar de desbetreffende regeling